Toelichting
op de tarieven
& vergoedingen

Als kwaliteitsgeregistreerde logopedisten begeleiden we al vele jaren jonge kinderen en volwassenen.

lees verder

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraar middels de basis verzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met het eigen risico. Elke verzekeraar stelt bij begin van een contract zijn eigen tarief vast

Toelichting van de tarieven:

  • Een reguliere behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist.
  • Op medische grond kan de verwijzend arts ‘behandeling aan huis’ voorschrijven. De behandeling kan dan bij u thuis plaatsvinden.
  • Als er geen behandeling op het onderzoek volgt, kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
  • Als u een handeling  van ons vraagt die niet vergoed wordt door de zorgverzekering, dan komt deze voor uw rekening, bv verslaglegging aan derden.
  • Bij niet nagekomen afspraken of te laat afmelden wordt 100% van een reguliere zitting bij u persoonlijk in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een verzuimnota. Deze nota wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Wel/niet gecontracteerd
Als logopedist heb ik  met alle verzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat de behandeling geheel vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Wanneer u precies wilt weten hoe dit voor u geregeld is, kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor niet gecontracteerde behandelingen worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • overleg met derden € 22,00 per tijdseenheid van 15 minuten
  • verslaglegging aan derden € 22,00 per tijdseenheid van 15 minuten

Als u een handeling vraagt die niet in het zorgpakket van de verzekering valt, zoals uitspraakverbetering bij tweede taalverwerving of dialect, dan komt deze voor uw rekening.