Conny Gutter

Maandag en zaterdag ochtend
dinsdag en vrijdag de hele dag
terug

Sinds 1989 ben ik werkzaam als zelfstandig logopedist in Alphen aan den Rijn. Al snel merkte ik dat mijn passie o.a. ligt bij het begeleiden van kinderen die niet of nauwelijks spreken.

Voor de kinderen heb ik in 2014 de Master SEN Communicatief Gehandicapten aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Het onderzoek voor deze studie was gericht op het begeleiden van de ouders van deze kinderen.

Naast het begeleiden van deze groep kinderen heb ik mijn aandacht gericht op het begeleiden van  de volwassenen met stem- en/of ademproblemen. Daarnaast begeleid ik kinderen met algemene spraak- en taalproblemen, niet-vloeiendheden en het corrigeren van afwijkend mondgedrag.

“Mijn vak geeft mij veel voldoening. Voor mij is het een uitdaging om op een creatieve manier, met inzet van al mijn beschikbare kennis en vaardigheden, problemen te analyseren en te verhelpen. Voor een positief behandelresultaat is het essentieel om een goed contact op te bouwen. Ik zie het als een vereiste om dit bij iedere nieuwe patiënt voor elkaar te krijgen”.

Kinderen bereik ik door mijn taalaanbod aan te passen aan het taalniveau van het kind. De band die ontstaat zorgt ervoor dat de kinderen veelal graag naar mij toe komen.

Naast mijn werkzaamheden als zelfstandig logopedist ben ik als HBO-docent werkzaam bij de Pabo van de hogeschool Inholland in Den Haag, waar ik de toekomstige beroepssprekers o.a. begeleid met hun stemgebruik en spraak.

Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging Voor Logopedie en Foniatrie) en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister.